Jak vypočítat deformaci v prasklém stavu betonu s přiblížením

a) požadovaná minimální výztuž

b) požadovaná vypočítaná výztuž?

Odpověď

Dvě možnosti v dolní části záložky "Použitelnost" na obrazovce 1.1 určují, zda jsou kontroly prováděny podle analytické nebo nelineární metody (viz obrázek 1).

a) Pro nelineární výpočet v mezním stavu použitelnosti musí být specifikována existující podélná výztuž (viz obr. 2).

b) Volbou "Použít požadovanou výztuž pro provozuschopnost" se provede kontrola vhodnosti pro použití s množstvím výztuže určeným pro mezní stav únosnosti (obr. 3).

Další informace naleznete v příručce pro povrchy RF-BETON.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD