Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Chtěl bych měřit velmi nepravidelnou strukturu zemětřesení. Provádí RFEM automaticky takzvanou modální analýzu (s přihlédnutím k několika vibračním režimům) na prostorovém systému nebo musím pro to provést zvláštní úpravu?

Odpověď

Figurína zatížení jsou vypočteny s použitím multimodální metody spektra odezvy. Pro prostorovou kontrolu systému musí být hmoty aktivovány ve všech směrech tak, aby bylo možné v prostorovém systému určit přirozené frekvence a tvary. Náhradní zatížení jsou pak stanovena na základě vlastních tvarů.

O tom, které vlastní modely se berou v úvahu, by mělo být rozhodnuto na základě účinných faktorů hmotové hmotnosti. Podle EN 1998-1 musí být pro dosažení přesných výsledků aktivováno 90% konstrukční hmotnosti.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD