FAQ 002027 CS

Modelování | Zatížení RFEM 5.xx

Proč se načítání po importu automaticky neaktualizuje pomocí funkce "Import zatížení ze skladových reakcí", pokud strukturu poté změníte?

Odpověď

Zatížení, které má být generováno ze skladovacích reakcí, je dočasné generování zátěže, což znamená, že mohou být vybrány pouze plochy, které jsou skutečně přítomny. Následné změny konstrukce nemají žádný vliv na import zatížení a zatížení se proto automaticky neupravuje. Toto chování bohužel nelze změnit. Doporučuje se proto nejprve dokončit konstrukci a poté na konci importovat zátěž z jiné polohy.

Klíčová slova

Převezměte zatížení, Ložisko reakce, Importovat zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD