FAQ 002052 CS

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Lze pro parametrizaci použít hodnoty z průřezů (např. Výška, šířka ...)?

Odpověď

V rámci parametrizace je možné použít interní hodnoty modelu, například hodnoty vybraného průřezu. Zde je důležitý vzorec uvedený na obrázku b pro šířku příruby. To jsou dva speciální vzorce.
První vzorec CrossSection () je vnořen ve vzorci GetCsPar (;). Průřez (n) získá průřez z n-tého řádku tabulky průřezů jako řetězec. GetCsPar ("průřez"; "ID") potřebuje průřez jako řetězec a ID hledané hodnoty. ID lze získat pomocí tlačítka Informace v okně "Upravit parametry", jak je znázorněno na obrázku. Jak je vidět, jsou zde různé parametry, pomocí kterých můžete také aplikovat excentrické zatížení.

Klíčová slova

Parametrizace, parametry, průřez

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD