FAQ 002052 PL

Modelowanie | Konstrukcja RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Czy możliwe jest użycie wartości z przekrojów poprzecznych (np. Wysokość, szerokość ...) do parametryzacji?

Odpowiedź

W ramach parametryzacji możliwe jest użycie wewnętrznych wartości modelu, takich jak wartości wybranego przekroju. Ważna jest tu formuła pokazana na rysunku w punkcie b dla szerokości kołnierza. Są to dwie specjalne formuły.
Pierwsza formuła CrossSection () jest zagnieżdżona w formule GetCsPar (;). CrossSection (n) pobiera przekrój z n-tego wiersza tabeli przekrojów poprzecznych jako łańcuch. GetCsPar („przekrój”; „ID”) wymaga przekroju jako łańcucha i identyfikatora szukanej wartości. Identyfikator można uzyskać za pomocą przycisku Info w oknie „Edytuj parametry”, jak pokazano na rysunku. Jak widać, istnieje tutaj wiele parametrów, za pomocą których można również zastosować na przykład obciążenia mimośrodowe.

Słowa kluczowe

Parametryzacja, parametry, przekrój

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD