FAQ 002099 CS

Modelování | Konstrukce RFEM 5.xx

Jak mohu brát v úvahu shodu povrchu z vrstveného dřeva s nákladem podobným zdi?

Odpověď

Soulad dřevěné stěny se vypočítá pomocí posuvného modulu. Pro hřebík o průměru 4 mm poskytuje standardní dřevo C24 výtěžek 793,981 N / mm na každý nůž. K tomu je třeba vzít v úvahu střední hodnotu tuhosti a dílčí součinitel bezpečnosti, který se pro tento příklad nebere v úvahu. Vzdálenost mezi použitými hřebíky pak poskytuje podélnou tuhost použitého spoje.

Klíčová slova

Spojení, hřebík, sklouznutí

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD