Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Moje struktura je nestabilní. Jaký může být důvod?

Odpověď

Výpočet lze z různých důvodů ukončit vlivem nestabilního statického systému. Na jedné straně může dojít z důvodu přetížení systému k reálné nestabilitě, na druhé straně ovšem chybné modelování může být zodpovědné za chybné zobrazení. Níže uvádíme způsob, jak se lze setkat s nestabilitou.

Nejdříve je třeba zkontrolovat správnost modelování systému. Pro vyhledání problémů s modelováním použijte ovládací prvky modelu (menu "Nástroje" → "Kontrola modelu").

Dále můžeme vytvořit z. Například lze dosáhnout čisté tíhy v jednom zatěžovacím stavu podle lineární statické analýzy. Pokud se následně zobrazí výsledky, konstrukce je s ohledem na modelování stabilní. Pokud tomu tak není, nejčastější příčiny jsou uvedeny níže (viz také Video 1):

  • Podpora chybí nebo byla zadána nesprávně
  • Pruty se mohou natočit okolo svých os, protože příslušná podpora chybí
  • Pruty nejsou připojeny ("Nástroje" → "Kontrola modelu")
  • Uzly jsou zjevně na stejném místě, ale pokud se na ně blíže podíváme, mírně se odchylují (společný důvod pro import CAD, "Nástroje" → "Kontrola modelu")
  • Klouby na koncích prutů / Liniové klouby Vytvořte "Řetěz kloubu"
  • Konstrukce není dostatečně vyztužená
  • Nelineární konstrukční prvky (pro (například Tahové pruty) selhávají

Nakonec je nakreslen příklad v obrázku 02. Jedná se o kloubový rám vyztužený spojovacími pruty. V prvním výpočetním cyklu budou z důvodu zkrácení stojky vlivem svislých zatížení všechny tyto pruty zatíženy malými tlakovými silami, Jsou odstraněny ze systému (protože lze pouze tah vnímat). V druhé iteraci bude konstrukce bez těchto prutů nestabilní. Tento problém lze vyřešit několika způsoby: Na tahové pruty můžeme aplikovat předpětí (zatížení na prut) na "vyloučení" malých tlakových sil, přiřazení prutů malé tuhosti (viz Obrázek 02) nebo po sobě postupně odstranit pruty (viz Obrázek 02).

Grafické zobrazení příčiny nestability nám pomůže přídavný modul RF-STABILITY (RFEM). Volba "Stanovení tvaru modelu nestabilního modelu ..." (viz Obrázek 03) umožňuje vypočítat nestabilní systémy. V grafickém okně je většinou rozpoznán díl, který vede k nestabilitě.

Pokud lze zatěžovací stavy a kombinace zatížení vypočítat podle lineární statické analýzy, výpočet se přitom přeruší pouze při výpočtu podle druhého řádu nebo při druhé analýze. Pořadí je pak problém s stabilitou (součinitel kritického zatížení menší než 1,00). Součinitel kritického zatížení udává součinitel, kterým se zatížení má vynásobit, aby se model stal méně stabilní za příslušné zatížení, například pracky. Z toho vyplývá: Součinitel kritického zatížení menší než 1,00 znamená, že konstrukce je nestabilní. Pro nalezení "slabého bodu" je doporučován přístup, který je zapotřebí pro modul RFBUCK (pro RSTAB) nebo RF-STABILITY (pro RFEM) (viz Video 2):

Zatížení dotčené kombinace zatížení by se nejprve měla snížit, dokud nebude stabilitní kombinace zatížení. Součinitel zatížení se při výpočtu parametrů kombinace zatížení použije jako pomocný prvek (viz Video 2). Na základě této kombinace zatížení lze v modulu RSBUCK (RSTAB) nebo v přídavném modulu RF-STABILITY (RFEM) vypočítat a posoudit tvar vybočení nebo vybočení. Pomocí grafického výstupu lze ve struktuře najít "slabý bod" a pak ho přímo optimalizovat.

Videa

Video 1-cs.wmv (16,52 MB)
Video 2-cs.wmv (23.97 MB)

Klíčová slova

Nestabilní Nestabilita Přerušení výpočtu kritická síla Singulární

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD