Můj model je nestabilní. Co může být příčinou?

Odpověď

Výpočet přerušit kvůli nestabilní systém může mít různé příčiny. Na jedné straně může znamenat "skutečnou" nestabilitu způsobenou přetížením systému, na druhé straně však mohou být za tuto chybovou zprávu odpovědné nepřesnosti modelování. Níže je uveden možný postup, jak najít příčinu nestability.

Nejprve je třeba zkontrolovat, zda je systém v souladu s modelováním. Dobrým nástrojem k nalezení problémů modelování modelu jsou ovládací prvky modelu (menu Nástroje> Ovládání modelu). Dále můžete vidět strukturu z. B. vypočítat pod vlastní váhou v zatěžovacím stavu podle teorie 1. řádu. Pokud jsou výsledky následně vyprodukovány, je struktura z hlediska modelování stabilní. Pokud tomu tak není, jsou uvedeny nejčastější příčiny (viz Video 1):

- podpěry chybí nebo byly nesprávně definovány
- Tyče se otáčejí kolem své vlastní osy (tyč není držena kolem vlastní osy)
- Tyče nejsou připojeny (Nástroje -> Ovládání modelu)
- Uzly jsou samozřejmě na stejném místě, při bližším zkoumání se však tyto od sebe mírně liší (běžná příčina v CAD Importu, Nástroje -> Řízení modelu)
- Kloubové spoje / spoje spojek způsobují "řetěz řetězu"
- Konstrukce není dostatečně vyztužena
- nelineární konstrukční prvky (např. B. Napínací tyče selhávají

K poslednímu bodu je příklad znázorněn na obr. 2. Obr. Jedná se o kloubový rám, který je vyztužen táhly. Kvůli zkrácení stonků v důsledku svislých zatížení dostávají tažné vzpěry v prvním výpočtovém průchodu malé tlakové síly. Jsou odstraněny ze systému (lze vyzvednout pouze vlak). V druhé prohlubni je pak model bez těchto tažných tyčí nestabilní. Tento problém lze vyřešit několika způsoby. Napínací tyče můžete předepnout (zatížení zátěže), aby "odstranily" malé tlakové síly, dávaly tyčím malou tuhost (viz obr. 2), nebo aby byly tyče ve výpočtu odstraněny jeden po druhém (viz obr. 2).

Pro získání grafického znázornění příčiny nestability může modul RF-Stabil (RFEM) pomoci. S možností "Určit vlastní tvar nestabilního modelu, ..." (viz obr. 3) lze vypočítat údajně nestabilní systémy. Vlastní analýza je prováděna na základě strukturních dat, takže v důsledku toho je graficky znázorněna nestabilita postižené složky.


Pokud lze zatěžovací stavy / kombinace zatížení vypočítat podle teorie 1. řádu a výpočet se zvyšuje pouze z teorie 2. řádu, pak existuje problém stability (faktor zatížení větve menší než 1,00). Součinitel zatížení větve udává faktor, se kterým musí být zatížení vynásobeno, aby se model stal nestabilním při přidruženém zatížení (např. Při zatěžování). B. přezky). Následuje: Součinitel zatížení větve menší než 1,00 znamená, že systém je nestabilní. Pouze kladný součinitel zatížení větve vyšší než 1,00 umožňuje konstatovat, že zátěž způsobená danými normálovými silami, násobená tímto faktorem, vede k poruše uzlu stabilního systému. Pro nalezení "slabého místa" se doporučuje následující postup, který vyžaduje modul RS-Knick (RSTAB) nebo RF-Stabil (RFEM) (viz Video 2):

Zaprvé by se mělo snížit zatížení zatížené kombinace zatížení, dokud se kombinace zatížení nestane stabilní. Součinitel zatížení ve výpočetních parametrech kombinace zatížení slouží jako pomůcka (viz Video 2). To také odpovídá manuálnímu určení faktoru zatížení větve, pokud modul RS-kink nebo RF-Stable není k dispozici. Následně může být hodnota vzpěr nebo vzpěr vypočtena a graficky zobrazena na základě této kombinace zatížení v modulu RS-vzpěr nebo stabilní RF. Prostřednictvím grafického výstupu může být "slabé místo" umístěno v systému a pak specificky optimalizováno.

přílohy
Video 1-en.wmv (16,52 MB)
Video 2-en.wmv (23,97 MB)

Klíčová slova

instable, critical load

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz