FAQ 002313 CS

Výsledky CONCRETE

Chybové hlášení v betonu: důkaz není možný. Zadané zatížení s vybranými typy kombinací zatížení neobsahuje žádné požadované důkazy.

Odpověď

V konkrétním návrhu lze definovat projektové situace jako charakteristiku s přímým zatížením, charakteristickou pro nucenou deformaci, často a kvazi-konstantně.

Požadovaná ověření si můžete prohlédnout podle standardu pro příslušné iniciativy kótování v detailním nastavení doplňkového modulu (viz Obrázek 1).

Pokud jsou nyní v záložce 1.6 aktivovány důkazy, které jsou vhodné pro použití, které neodpovídají projektové situaci, objeví se po výpočtu nápověda.

V tomto případě se doporučuje definovat nezbytné konstrukční situace nebo odstranit doklady 1.6.

Klíčová slova

Šířka trhliny, napětí, průhyb, použitelnost

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD