Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002378 CS

13. srpna 2018

Gerhard Rehm Obecné RSTAB RFEM

Kde můžeme změnit dlouhodobý deformační faktor k def (EN 1995-1-1) nebo součinitel dotvarování φ (SIA 265) u automatické kombinatorie zatížení.

Odpověď

Vzhledem k tomu, že se dotazy z dotvarování zohledňují přímo na posouzení mezního stavu použitelnosti na straně kombinace zatížení, musí být v programu RFEM nebo v RSTABu definována i provozní třída, a tudíž i faktor deformace, a to nezávisle na modulu posouzení. To se již provádí v obecných údajích (viz Obrázek 1), ale kombinované výrazy můžeme otevřít také přímo (viz Obrázek 2).

Klíčová slova

Součinitel deformace Kdef Dotvarovací součinitel Součinitel dotvarování Procházení Φ

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD