FAQ 002378 CS 13. srpna 2018

Gerhard Rehm Obecné RSTAB RFEM

Kde lze změnit koeficient deformace k def (EN 1995-1-1) nebo součinitel dotvarování φ (SIA 265) pro dlouhodobé deformace v automatickém kombinátoru zatížení.

Odpověď

Vzhledem k tomu, že zlomky tečení se berou v úvahu pro detekci v mezním stavu provozuschopnosti přímo na straně kombinátoru zátěže, musí být v RFEM nebo RSTAB nezávisle na konstrukčním modulu definována také třída využití a tím i koeficient deformace. K tomu již dochází v základních informacích (viz obr. 1), ale lze je také volat přímo z kombinačních pravidel (viz obr. 2).

Klíčová slova

Koeficient deformace kdef součinitel dotvarování dotvarování tečení φ

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD