FAQ 002409 CS 13. února 2019

Markus Baumgärtel Přídavné moduly RF-PUNCH Pro

Jak RF-STANZ Pro vypočítá Ved hodnoty pro ražení?

Odpověď

Přídavný modul RF-STANZ Pro určuje zatížení při děrování ne sčítáním zatížení ložiska, ale přímo ze smykových sil desky v kritickém kruhovém řezu.
Porovnání proto může přinést rozdílné výsledky, protože tyto mohou být ovlivněny sítí FE a případně i singularitami výpočtu FE. Popis postupu použitého v RF-STANZ Pro naleznete v technickém článku na naší domovské stránce:

Klíčová slova

Zátěžové zatížení kritický kruhový řez

Literatura

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD