Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002551 CS

6. května 2019

Markus Baumgärtel Design RFEM RSTAB

Stojí to za to spočítat spojité nosiče se statickým softwarem RSTAB nebo RFEM?

Odpověď

Dokonce i jednoduché konstrukce, jako jsou spojité nosníky nebo 2D rámy, lze rychle a efektivně modelovat v programu RSTAB a v RFEM, které jsou spočítány a dimenzovány podle různých norem. U takových modelů se doporučuje zvlášť použít různé generátory modelů (viz obrázky).

Po zadání parametrů průřezu, zatížení a geometrie se model automaticky generuje pomocí generátoru modelu včetně zatěžovacích stavů (viz video soubor).

Klíčová slova

Spojitý nosník Generátory modelů 2D rám Spojitý generátor nosníků

Literatura

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD