Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Při generování zátěže se sekcemi různé mřížky dostanou špatné hodnoty zatížení. Proč není zatížení správně rozloženo?

Odpověď

Pokud například v oblastech máme rastr s odlišnou vzdáleností v rastru, nelze použít generátor zatížení pouze s rovinou zatížení na plochu. Zatížení by se jinak stanovilo podle velikosti ploch plochy zadané plochy a vztaženo na všechny pruty (s výjimkou okrajových prutů) se stejnou hodnotou zatížení (viz obrázek v horní části).

Pokud ovšem plošné zatížení je rozděleno do několika řezů (v sekci "Hraniční rovina plochy zatížení") je zatížení správně rozloženo. To je znázorněno na dolní straně obrázku.

Klíčová slova

Generátor zatížení rozložení zátěže řezy odstupňování hladina povrchového zatížení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD