Ačkoliv mám pro několik zatěžovacích stavů v rámci jedné kategorie účinku nastavené působení "Současně",  vytvoří se také kombinace zatížení, kde zatěžovací stavu nepůsobí všechny současně.

Odpověď

V tomto případě neznamená současný účinek, že se zatěžovací stavy musí vyskytovat současně, nýbrž mohou (viz Obrázek 01).

Pokud zatížení mají vždy působit současně, je nutné také zvolit možnost "Střídavě/současně působící zatěžovací stavy" (viz Obrázek 02).

Klíčová slova

Kategorie účinku současné působení kombinace

Literatura

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD