Ačkoli mám pro několik zatěžovacích stavů v rámci jedné kategorie účinku nastavené působení "Současně",  vytvoří se také kombinace zatížení, kde zatěžovací stavu nepůsobí všechny současně.

Odpověď

Současný účinek neznamená, že se musí všechny zatěžovací stavy vyskytovat současně (viz obr. 1).

Pokud by zatížení mělo vždy působit současně , je třeba použít funkci "Alternativní / současně působící zatěžovací stavy ...", (viz obr. 2).

Klíčová slova

Kategorie účinku, současné působení, kombinace

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD