Jak získám největší zatížení sloupu v 3D modelu v programu RFEM?

Odpověď

Aby se vypočtené vnitřní síly mohly použít pro návrh, je třeba dodržet následující body:
Model by měl co nejpřesněji vystihovat skutečnou konstrukci. Pro tento účel musí být správně definovány materiály, tloušťky ploch, rozměry průřezů, nastavení kloubů, způsob podepření atd.
Zatížení musí být definováno a aplikováno v souladu s normami. Kombinace zatížení může RFEM generovat automaticky.
U vnitřních sil kombinací výsledků je třeba věnovat pozornost vyhodnocení správných max./min. hodnot. Maximální tlaková síla ve sloupu odpovídá minimální normální síle (min. N).

Klíčová slova

Maximální vnitřní síly Vyhodnocení Kombinace výsledků

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD