Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je možné zobrazit kritickou teplotu v posouzení požární odolnosti?

Odpověď

V programu lze zadat konečnou teplotu z oceli. Tato funkce byla použita například k využití výsledků skutečných požárních událostí nebo k požární odolnosti a k přesnější analýze, protože vzestup teploty je obvykle rozdělen do několika fází reálného spalování, a je tak příznivější pro posouzení.

Při analýze teplotní roviny je zřejmé, že nejvyšší teplota, ke které dochází v konstrukční části, je menší než kritická teplota oceli. Kritická teplota oceli je teplota, při které je únosnost konstrukční části stejně vysoká jako zatížení mechanickým zatížením.

Nejedná se o posouzení podle ULS, protože v tomto případě se obvykle nevykonávají žádné stabilitní analýzy. Tuto metodu lze použít při předběžném posouzení konstrukční části například výpočtem kritické teploty pomocí stupně využití momentového zatížení. Tuto metodu neposkytujeme přímo, ale můžeme iteračně stanovit kritickou teplotu konstrukční části zadáním teploty, doporučil bych ovšem uvažovat stabilitní analýzy. Určená kritická teplota může být menší než jedna ze vzorců v Eurokódu, protože jako obvykle není zohledněna žádná stabilitní analýza.

Klíčová slova

Ochrana proti požáru Kritická teplota

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD