Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Proč mám v modelu ohybový moment v ploše sloupu v modelu, přestože na ní bylo opatřeno liniovým kloubem?

Odpověď

Proto plocha vpravo na obrázku 1 nahradí moment v oblasti sloupu, protože plocha je pevně připojena ke sloupu (vlastní plocha nemá žádný kloub). Pokud chceme daný moment vyloučit, je třeba vytvořit pravotočivý liniový kloub nebo zadat sloup s kloubem.

Klíčová slova

Výsledky liniového kloubu Vnitřní síly na kloubovém vedení

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD