Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Mohu pro sebe stanovit vlastní půdní vrstvy pro půdní profil?

Odpověď

Ano, můžeme. Vlastní půdní profil lze vytvořit podle Vašich požadavků.

Standardně se u půdního profilu použije půdní vrstva o tloušťce 10 m a "jemnozrnná směs štěrkopískového písku".

V dialogu pro tvorbu půdního profilu můžeme stanovit individuální půdní profil stavby a zadat další přídavné prvky. Viz obrázek 01.

V databázi materiálů máme k dispozici různé materiály. Viz obrázek 02.

Můžeme stanovit tloušťky jednotlivých vrstev zvlášť. Zkontrolovat zadání použijeme v grafickém okně vpravo od dialogu. Parametry lze upravovat jednotlivě pro danou hladinu (viz obrázek 03) a odmítnout z hodnot z databáze. Jakmile upravíme parametr půdy, označíme názvem podloží vrstvou *.

Klíčová slova

Půda Půdní profil

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD