Nové
FAQ 002803 CS 5. dubna 2019

Paul Kieloch Přídavné moduly RFEM RSTAB FOUNDATION Pro RF-FOUNDATION Pro

Můžu definovat půdní vrstvy pro půdní profil s charakteristikami půdy?

Odpověď

Ano můžeš. Půdní profil si můžete vytvořit sami podle svých požadavků.

Na půdním profilu se zpočátku aplikuje půdní vrstva o tloušťce 10 m a "jemnozrnná směs štěrku a písku".

V dialogu pro vytvoření půdního profilu můžete definovat individuální půdní profil pro váš stavební projekt a také zde definovat nové další půdní vrstvy. Viz obrázek 01.

V knihovně materiálů jsou k dispozici různé materiály. Viz obrázek 02.

Tloušťky jednotlivých vrstev můžete určit individuálně. K ovládání vstupu slouží interaktivní grafika na pravé straně dialogu. Parametry půdy lze individuálně přizpůsobit příslušné vrstvě (viz obr. 03) a lze je z hodnot v knihovně odmítnout. Jakmile nastavíte parametr půdy, název vrstvy půdy se označí znakem *.

Klíčová slova

Přízemní Budova Půdní profil

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD