Je možné vytisknout protokoly SHAPE-THIN s obrázkem průřezu průřezovými charakteristikami a připojit je do protokolu programu RFEM resp. RSTAB?

Odpověď

Přenos tiskových protokolů z jednoho programu do druhého není plánován. Existuje ale možnost přidání průřezových charakteristik a obrázek profilu z programu SHAPE-THIN do výstupního protokolu programu RFEM resp. RSTAB.

Otevřete výběr tiskového protokolu a přidejte detaily k profilu z programu SHAPE-THIN.

Obr. 01 - Výběr tiskového protokolu

Poté se vytvoří tiskový protokol s grafikou a parametry průřezu programu SHAPE-THIN.

Obr. 02 - Přidání průřezových charakteristik z programu SHAPE-THIN

Klíčová slova

Tiskový protokol Spojit Sloučit

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD