Proč proces hledání tvaru pro kónické uspořádání membrány nenajde žádný stálý antiklastický tvar kolem hlavní osy?

Odpověď

Přídavný modul RF-FORM-FINDING má k dispozici dva typy form-findingu, které je možné alternativně přiřadit každému zadání počáteční plochy.

První varianta s názvem "Standardní" posune příslušné uzly sítě KP ve všech 3 směrech X, Y, Z v prostoru, dokud konstantní zadané povrchové napětí membrány není v rovnováze s okrajovými podmínkami.

Druhá možnost "Průmět" udržuje relativní horizontální polohu X', Y' uzlů sítě KP vzhledem k normální rovině referenční osy povrchového napětí a posouvá pouze vertikální pozici Z' kolmo k rovině, dokud změněné povrchové napětí závislé na sklonu membrány není v rovnováze s okrajovými podmínkami.

Obecně je metoda typu "Standardní" tou pravou volbou pro všechny modely, které nejsou kuželové. U kuželových tvarů membrán vede standardní metoda k nejednoznačnému stavu. Zde se tangenciální složka povrchového napětí vzájemně vyruší v důsledku kruhového uspořádání a přesune všechny uzly sítě KP nezávisle na radiální poloze a velikosti povrchového napětí pro dosažení globální rovnováhy se zohledněním radiálního podílu předpětí na osu kužele. V tomto případě je pro dosažení stálého kuželového tvaru nutné vybrat průmětovou metodu. Výsledný tvar má na základě projektovaného povrchového napětí nekonstantní konečné povrchové napětí.

Klíčová slova

Kužel Radiální Tangenciální Projekce

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD