Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je možné v modulu RF-CONCRETE Surfaces modelovat prefabrikovanou desku nebo prutovou desku s různými uspořádáními výztuže, například vrstvu výztuže v prefabrikovaném prvku a jinou vrstvu výztuže v prodloužení betonu?

Odpověď

Pokud se mezní stav uvažuje pouze, lze v RF-CONCRETE Surfaces (viz Obrázek 01) stanovit jiný kryt betonu podle směru výztuže. Jakmile je mezní stav použitelnosti navržen, musí být oba směry vyztužení vedle sebe. Různé zakrytí betonem směrem výztuže již nelze zohlednit.

Zohlednění 3D posouzení - skořepina
V případě posouzení ve 3D konstrukci se prvek považuje za skořepinu. Mohou tak působit momentové i normálové síly, které se transformují do návrhových membránových sil. Tyto návrhové membránové síly se pak použijí pro výpočet potřebné výztuže. V souvislosti s transformací od momentů a normálových sil se uplatní nejmenší rameno páky z obou směrů výztuže. Přitom se předpokládá v obou směrech pouze jedno rameno páky.

Posouzení 2D - deska
V případě posouzení v 2D konstrukci se prvek plochy považuje za desku. Přitom působí pouze momentové momenty, které odpovídají příslušnému pásu směru. Z toho vyplývá, že se příslušné rameno použije pro každý směr.

Klíčová slova

Krytí betonu Rameno páčky Deska prvků Prefabrikovaná deska Prvek prefabrikovaný Betonová nástavba na betonu

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD