Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Mohu představit na RF-CONCRETE Surfaces útes z fólie nebo prefabrikované desky s rozdílnými vrstvami výztuže, například vrstvu výztuže v prefabrikovaném prvku a druhou výztužovou vrstvu v případě vyztužení in-layer vrstvou?

Odpověď

Pokud zohledníme mezní stav únosnosti, lze v RF-CONCRETE Surfaces (viz obrázek 01) stanovit jiný kryt betonu v jednom směru výztuže. Jakmile je mezní stav použitelnosti navržen, musí být dva směry výztuže vedle sebe. Jiný kryt betonu na jeden směr výztuže již nelze zohlednit.

Zohlednění 3D posouzení - skořepina
Při navrhování objektů ve 3D konstrukci se prvek podívá jako skořepina. Zde působí momenty i normálové síly, které se přeměňují na návrhové membránové síly. Pomocí těchto membránových sil se stanoví požadovaná výztuž. V souvislosti s transformací od momentů a normálových sil se uplatní nejmenší rameno páky z obou směrů výztuže. Přitom se předpokládá v obou směrech pouze jedno rameno páky.

Posouzení 2D - deska
Při posouzení výsledků v 2D konstrukci se prvek plochy považuje za desku. Pouze momenty, které odpovídají aktuálnímu směru působícímu pásu. Z toho vyplývá, že se příslušné rameno použije pro každý směr.

Klíčová slova

Krytí betonu Páková patka Předtvarovaná deska Filigránský plášť Prut prefabrikovaný Přídavek betonu na místě

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD