Mohu použít generátor zatížení "Z plošného zatížení na pruty prostřednictvím roviny" na pruty, které neleží v jedné rovině?

Odpověď

Generátor zatížení "Z plošného zatížení na pruty prostřednictvím roviny" je určen principiálně pouze pro pruty v rovině, a proto funguje nejlépe. U modelů, kde pruty neleží v jedné rovině, ale v jednotlivých oblastech, může být funkce "Z plošného zatížení na pruty prostřednictvím buněk" lepší volbou. Tímto způsobem je možné vytvořit uzavřené buňky ze tří prutů pomocí nulových prutů, které je možné potom zatížit.

Jinak by ještě jednou z možností bylo nastavení tolerancí. Ty slouží k definování prutů nacházejících se mimo rovinu. Detaily můžeme vidět na Obrázku 01.

Obr. 01 - Detaily pro generovaná zatížení

Další informace o generátorech zatížení najdete v kapitole 11.8.2 manuálu (anglicky).

Klíčová slova

Vygenerované zatížení Generátor zatížení Plošné zatížení na pruty Zatěžování

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD