Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003141 CS

7. června 2019

Thomas Günthel Modelování | Zatížení RFEM RSTAB

Lze tak rovnoměrně aplikovat "Z plošného zatížení na pruty" na pruty, které neleží v jedné rovině?

Odpověď

V modulu "Převést z plošného zatížení na prut podle roviny" lze v zásadě použít pouze pruty v rovině, a tak funguje nejlépe. U konstrukcí, v nichž pruty leží, nikoliv v určité rovině, nýbrž v některých oblastech, je lepší volbou volba "Vypnout zatížení na pruty buňkami". Zde můžeme použít Nulový prut pro vytvoření uzavřených buněk složených ze tří prutů, které lze následně napjat.

V opačném případě se jedná o nastavení tolerance v modulu Extra, které umožňuje posuzovat pruty mimo určitou rovinu. Tyto údaje můžeme dosáhnout tak, jak je znázorněno na obrázku 1.

[CONTACT.E-MAIL-SALUTATION]

Více informací o tomto lze najít v manuálu v kapitole 11.8.

Klíčová slova

Vygenerované zatížení Generátor zatížení Plošné zatížení prutů Zatěžování

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD