Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak se zohlední smršťování při výpočtu pomocí RF ‑ CONCRETE Deflect?

Odpověď

Při analytické analýze deformací v modulu RF ‑ CONCRETE Deflect se smršťování betonu uvažuje pomocí přídavného zakřivení.

V tomto případě je třeba také poznamenat, že asymetrické rozdělení výztuže na horní a dolní části plochy vede k dodatečnému zakřivení, protože větší oblast výztuže na jedné z obou stran by významně ovlivňuje smršťování ve srovnání s opačnými směry . Výsledkem je přídavné zakřivení plochy.

Navzdory zvětšené výztuži může tento účinek - v závislosti na konstrukci - vést k tomu, že se z výpočtu nebude redukovat deformace.

Další informace lze najít v příručce RF ‑ CONCRETE Surfaces v kapitole 2.7.5.2.

Klíčová slova

Smrštění Deformace Zakřivení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD