Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Proč jsou při exportu dat do programu Revit někdy smazány výsledky v programu RFEM/RSTAB?

Odpověď

Rozhraní mezi programy Dlubal Software a Revit interně pracuje s takzvanými globálními jednoznačnými identifikátory (GUID). V aplikaci Revit je každému objektu přiřazen identifikátor GUID. Během importu a exportu je toto GUID převedeno přes rozhraní a přiřazeno k příslušnému objektu společnosti Dlubal Software (prut, plocha atd.). Pomocí identifikátorů GUID lze provádět aktualizace v obou směrech, přičemž se aktualizují pouze objekty, kterých se změny týkají. Jiné objekty zůstávají nezměněny. Výsledkem je lepší kompatibilita při výměně dat.

Porovnání předpokládá, že každý objekt v aplikaci Revit má v programu Dlubal Software odpovídající protějšek. Aplikace Revit například zachází individuálně s každou liniovou podporou. Pokud je některý typ liniové podpory v programu RFEM přiřazen několika liniím, při exportu do programu Revit v programu RFEM se tento typ liniové podpory automaticky duplikuje. Každému duplikátu je přiřazena linie. Poté je možné provést srovnání v poměru 1: 1 (viz obrázek).

Vzhledem k popsané funkčnosti rozhraní a výsledné úpravě dat z modelu společnosti Dlubal nelze vyloučit, že budou výsledky smazány. Proto doporučujeme model před exportem do programu Revit exportovat. Výsledky lze kombinovat do jednoho 

Klíčová slova

Revit Výsledek GUID BIM

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD