Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Zobrazí se mi chybové hlášení 30420, v němž je uvedena příliš velká tolerance pro integraci uzlu do linie (epsilon). Co dělat?

Odpověď

Toleranci epsilon lze najít v nastavení sítě konečných prvků v sekci „Obecné“ dialogu. Řídí chování generátoru sítě konečných prvků, pokud se uzly nacházejí velmi blízko linií. Obrázek 03 znázorňuje rozdíl. Pokud je tolerance větší než vzdálenost uzlu k linii, pak se tento malý lokální rozdíl ve generování sítě nezohlední. V uvedeném příkladu je linie řádku přesměrována na uzel. V tomto případě linie již není ideálně rovná. Pokud je tolerance menší než vzdálenost, vytvoří se pro uzel samostatný uzel sítě KP.

Chybové hlášení se zobrazí, pokud je vzdálenost mezi dvěma sousedními uzly menší než epsilon a pokud jsou spojeny linií (viz obr. 03). Ve většině případů to je dáno nesprávností při modelování. Protože chybová zpráva neobsahuje žádné informace o číslech uzlů, lze použít kontrolu modelu "Identické uzly". Program vyhledá uzly, jejichž vzdálenost odpovídá rozdílu delta. Nyní můžeme nastavit hodnotu tolerance na hodnotu epsilon. V horní části dialogu se pak zobrazí příslušné uzly.

Jak je popsáno níže, označení se v závislosti na případu liší. Pokud je modelování nepřesné, lze ho upravit. V jiných případech je ovšem možné toleranci epsilon dále snížit.

Klíčová slova

Tolerance Integrace Epsilon Síť KP Identické uzly Kontrola modelu

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD