Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Chybová zpráva 30420 dostává, že tolerance (epsilon) pro integraci uzlů do linií je příliš velká. Co dělat?

Odpověď

Toleranční epsilon se nachází v okně Obecné. Řídí, jak se má generátor sítě KP chovat, pokud jsou uzly velmi blízké liniím. Obrázek 3 ukazuje rozdíl. Pokud je tolerance větší než vzdálenost uzlu k linii, bude tento malý lokální rozdíl ve tvorbě sítě zanedbán. V uvedeném příkladu je linie řádku přesměrována na uzel. V tomto případě linie již není v podstatě rovná. Pokud je tolerance menší než vzdálenost, vytvoří se pro uzel samostatný uzel sítě KP.

Chybová hláška se zobrazí, pokud je vzdálenost mezi dvěma přilehlými uzly menší než epsilon a jsou spojeny linií (viz Obrázek 3). Ve většině případů to je dáno nesprávností při modelování. Vzhledem k tomu, že chybové hlášení neobsahuje žádná čísla uzlů, můžeme použít model "Uzlové uzly". Program hledá uzly, jejichž vzdálenost klesne pod toleranční delta. Nyní nastavíme hodnotu Tolerance na hodnotu epsilonu. Uzly se pak zobrazí v horní části dialogu.

Jak je popsáno níže, označení se v závislosti na případu liší. Pokud je modelování nepřesné, lze ho upravit. V ostatních případech je ovšem možné tolerance epsilon dále snížit.

Klíčová slova

Tolerance Integrace Epsilon Síť KP Identické uzly Kontrola modelu

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD