Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jaké jsou součinitele redukce tuhosti k33 a k88 v modulu RF-LAMINATE?

Odpověď

Tyto faktory snižují torzní tuhost D33 a také smykovou tuhost D88 příslušných prvků matice tuhosti plochy. Vzhledem k tomu, že křížem lepené dřevo se zpravidla nelepí na úzkou stranu, není možné přenášet smyková napětí na úzké strany dřeva. V takovém případě by se tuhost tak přeceňovala. Z toho důvodu je třeba tuhost odpovídajícím způsobem redukovat.

Někteří výrobci nám již tyto hodnoty poskytli při doručování hladinových konstrukcí. Vyplývají z vnitřní analýzy. Vysvětlení pro stanovení opravných součinitelů lze najít v [1]. Analýza těchto prací byla zařazena také do rakouské přílohy k EN 1995-1-1 [2] . Výsledek je znázorněn na obr. 02. Poměr šířky dřeva (a) k tloušťce dřeva (ti ) lze převzít z příslušného schválení.

Klíčová slova

Torzní tuhost smyková tuhost D33 D88 K33 K88

Literatura

[1]   Silly, G. (2010). Numerische Studien zur Drill- und Schubsteifigkeit von Brettsperrholz (BSP). Graz: Technische Universität Graz.
[2]   Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1‑1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau - Nationale Festlegungen zur Umsetzung der OENORM EN 1995‑1‑1, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen; ÖNORM B 1995‑1‑1:2015‑06‑15

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD