Lze zatížení definovat také jako zrychlení [m/s²]?

Odpověď

Ano, je to možné prostřednictvím generátoru zatížení.


V nabídce "Nástroje" v sekci "Generovat zatížení" najdete příkaz "Z pohybu...".


V dialogu "Generovat zatížení z pohybu" můžeme zadat zrychlení a v [m/s²], kterým lze stanovit zatížení v závislosti na tíze konstrukce.


V programu RSTAB tak lze tak vygenerovat zatížení na prutu. V programu RFEM na prutu, ploše nebo tělese.

Důležité: Program používá vlastní tíhu konstrukce. V tomto případě nelze použít tíhu z konkrétního zatěžovacího stavu.

Klíčová slova

Zatížení Zrychlení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD