Proč nejsou výsledky zatěžovacích stavů např. zatěžovacího stavu typu Vlastní tíha shodné s první fází výstavby v přídavném modulu RF-/STAGES?

Odpověď

Pokud jsou v hlavním programu zadána stejná nastavení, je často důvodem chybějící zohlednění dílčího součinitele spolehlivosti materiálu v zatěžovacím stavu (Obrázek 1).

V přídavném modulu RF-/STAGES se všechny výpočty provádějí vždy se zohledněním dílčího součinitele spolehlivosti. Pokud tomu tak není, musí být stanoven specificky pro daný materiál.

Klíčová slova

Fáze výstavby Zatěžovací stav Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
STAGES 8.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází

Cena za první licenci
850,00 USD