V přídavném modulu RF-CONCRETE Members jsem aktivoval minimální podélnou výztuž. Zobrazí se společně v grafickém zobrazení nutné výztuže nahoře resp. dole?

Odpověď

Pokud je aktivován výpočet podélné výztuže podle normy, zohlední se odpovídající nutný objem výztuže při zobrazení nutné výztuže.


Na následujícím obrázku je znázorněno rozložení potřebné výztuže bez minimální podélné výztuže podle normy:


A pro srovnání rozložení As,nut,-z (horní) s minimální podélnou výztuží:


Ve výsledkovém okně „2.4 Nutná výztuž po místech x“ lze zjistit, jaká výztuž je zapotřebí v každém místě x posuzovaného prutu. Je-li minimální podélná výztuž podle normy rozhodující, objeví se upozornění č. 26) resp. 27). V místech, kde minimální podélná výztuž není rozhodující, se zobrazí pouze staticky nutná podélná výztuž. Upozornění č. 

Klíčová slova

Minimální výztuž Minimální podélná výztuž

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD