Jak mohu vytvořit komentář přes rozhraní COM?

Odpověď

Komentář se vytvoří přes rozhraní COM (RS-COM nebo RF-COM) pomocí rozhraní pomocných objektů IGuideObjects. Následně je uveden příklad programu, který vloží komentář:

Sub test_comment()

'   get interface from the opened model and lock the licence/program
    Dim iModel As RFEM5.IModel3
    Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")
    iModel.GetApplication.LockLicense

On Error GoTo e
    
    Dim iModelData As RFEM5.IModelData2
    Set iModelData = iModel.GetModelData
    
    Dim iGuiObj As RFEM5.IGuideObjects
    Set iGuiObj = iModel.GetGuideObjects
    
    Dim comm As RFEM5.Comment
    
    '   set frame type
comm.Frame = CircularFrameType
    
    '   set reference object type
    comm.ObjectType = GeneralObjectType
    comm.ObjectNo = 1
    
    '   set point if GeneralObjectType is choosen
    comm.Point.X = 2
    comm.Point.Y = 4
    comm.Point.Z = 6
    
    '   set offset from reference object
    comm.Offset.X = 0.5
    comm.Offset.Y = 1
    comm.Offset.Z = 1.5
    comm.Rotation = 1
    
    '   set text of comment
    comm.Text = "testcomment"
    
    '   transfer object to program
    iGuiObj.PrepareModification
    iGuiObj.SetComment comm
    iGuiObj.FinishModification
    
e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source
    
    Set iModelData = Nothing
    iModel.GetApplication.UnlockLicense
    Set iModel = Nothing

End Sub

Výběr odkazu resp. prvku, ke kterému se komentář připojí, je nejdříve definován typem (ObjectType). Zde můžeme například vybrat prut, uzel nebo libovolný bod v prostoru. Poté se zadá číslo referenčního objektu pomocí ObjectNo (např. prut 1). Pokud byl vybrán volný bod, nastaví se tento bod pomocí Point.
Nakonec je možné definovat odsazení zadané od referenčního objektu.

Klíčová slova

COM Komentář Pomocné objekty GuideObjects

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD