Je možné v přídavném modulu RF-GLASS posoudit sféricky ohnutou skleněnou tabuli?

Odpověď

Ano, je to možné.

Při modelování sféricky zakřivené skleněné tabule je třeba dbát na to, aby plocha byla tvořena pouze čtyřmi hraničními liniemi.

Obr. 01 - Hraniční linie plochy

V přídavném modulu RF-GLASS musí být u dvojitě zakřivených resp. sférických skleněných tabulí deaktivována možnost „Aktivovat vrstevnatou síť pro tělesa“.

Obr. 02 - Detaily pro skladbu - vrstevnatá síť pro tělesa

Další informace k zakřiveným plochám v přídavném modulu RF-GLASS najdete v dalším FAQ (viz odkaz níže).

Klíčová slova

Sférický Ohýbaný Skleněná tabule Ohyb Dvouosý ohyb Dvojitě zakřivená plocha

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD