V přídavném modulu RF-GLASS nelze posoudit zakřivenou tabuli skla. Proč?

Odpověď

Při modelování skleněné tabule, speciálně izolační skleněné tabule, je v programu RFEM třeba dbát na to, aby hraniční linie tvořily pouze čtyři linie.
Dělení linií by pokud možno nemělo být prováděno, protože potom již nebude možné provést výpočet. Před výpočtem se zobrazí příslušné upozornění.
Jsou-li na linii speciálně zapotřebí vnitřní uzly, je nutné dbát na to, aby tyto vnitřní uzly při vytváření nerozdělily původní linii.
Pokud se přesto stane, že linie byla rozdělena, lze model obnovit pomocí voleb „Smazat uzly“ a „Sloučit spojené linie/pruty“.
Ve výjimečných případech lze v detailech pro skladbu deaktivovat použití vrstevnaté sítě. Tato volba byla speciálně implementována pro dvakrát zakřivené tabule.

Klíčová slova

Upozornění pro RF-GLASS Hraniční linie v RF-GLASS

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD