Proč je grafická imperfekce vždy zobrazena s posunem na patě sloupu?

Odpověď

Grafické imperfekce jsou vždy uspořádány na podpoře. V přiloženém modelu a na Obrázku 1 je definována jediná podpora imperfekce u sloupové hlavice. Proto je imperfekce uspořádána na tomto bodě.

Protože je grafická imperfekce pouze náhradním zatížením, má zobrazení v tomto případě pouze vizuální význam. Zobrazení není pro výpočet důležité.

Pro grafické uspořádání imperfekce na horní sloupovou hlavici je možné použít například tuhý prut a tam uspořádat podporu (Obrázek 2).

Klíčová slova

Imperfekce Orientace Graficky

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD