Jak mohu změnit výběr barev pro minimální a maximální hodnoty? V panelu nemohu tyto možnosti vybrat.

Odpověď

Standardně se vnitřní síly prutů a posouzení zobrazí pomocí dvou barev. Přitom se kladné vnitřní síly zobrazí modře, záporné vnitřní síly červeně.

Pokud se zobrazí vnitřní síly prutů pomocí volby "S diagramem" / "Bez diagramu", lze přiřadit barevné rozlišení grafickým výsledkům podle stupnice v panelu.

Klíčová slova

Výběr barev Min. hodnota Max. hodnota Panel Modrá Dvoubarevně

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD