Mohu v přídavném modulu RF-/CONCRETE Columns zadat také určitou základní výztuž a použít ji k posouzení vzpěru resp. požární odolnosti?

Odpověď

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns v zásadě navrhne staticky nutnou výztuž pro posouzení vzpěru a na základě toho vytvoří návrh výztuže.

Pomocí tohoto návrhu výztuže je možné provést například posouzení požární odolnosti.

Jako alternativu k tomuto postupu lze také stanovit určitý objem minimální výztuže před spuštěním výpočtu. Zadání pro tento účel se nachází v dialogu "1.4 Výztuž" v záložce příslušné vybrané Národní přílohy pro EN 1992-1-1 (např. DIN EN 1992-1-1).

Na základě provedeného zadání je definován nový návrh výztuže, pomocí kterého se provedou posouzení.

Klíčová slova

Základní výztuž Požární odolnost Vzpěr Výztuž Sloup Návrh výztuže

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD