Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jak lze interpretovat znaménka u výsledků liniových uvolnění a liniových kloubů?

Odpověď

Liniový kloub není nic jiného než liniové uvolnění, při kterém se uvolní objekt. Zatímco při liniovém uvolnění dochází k uvolnění plochy, u liniových kloubů se toto definuje na linii plochy. V tomto případě je uvolněnou plochou plocha, na které byl definován liniový kloub.

Síly působí vždy na původní plochu, tedy na neuvolněnou plochu. U liniových kloubů to znamená, že síly působí na plochu bez liniového kloubu.

Nyní je třeba vyjasnit znaménkové konvence, to znamená, v jakém směru působí síla na plochu. K tomu je třeba znát lokální osu x linií a také lokální osu z dané plochy. Vnitřní souřadný systém liniového kloubu je třeba chápat následovně:

  • Osa x 'ukazuje ve směru lokální osy x linie.
  • Osa z 'je kolmá na plochu, na které byl definován liniový kloub.
  • Osa y' představuje tečnu k rovině plochy a vychází z "pravidla pravé ruky".

Pro příklad znázorněný na Obrázku 01 to znamená následující:

Příklad 1
Osa x linie probíhá vpravo.
Osa z plochy směřuje dolů
⇒ Osa y' liniového kloubu je orientována od původní plochy (= plocha bez liniového kloubu). Protože je hodnota zobrazena se záporným znaménkem, působí síla ve směru původní plochy.

Příklad 2
Osa x linie probíhá vlevo.
Osa z plochy směřuje dolů
⇒ Osa y' liniového kloubu je orientována k původní ploše (= plocha bez liniového kloubu). Protože se hodnota zobrazí s kladný znaménkem, působí síla ve směru původní plochy.

Příklad 3
Osa x linie probíhá vpravo.
Osa z plochy směřuje dolů
⇒ Osa y' liniového kloubu je orientována k původní ploše (= plocha bez liniového kloubu). Protože je hodnota zobrazena s kladným znaménkem, působí síla ve směru původní plochy ve smyslu akce = reakce.

Příklad 1
Osa x linie probíhá vlevo.
Osa z plochy směřuje dolů
⇒ Osa y liniového kloubu je orientována od původní plochy (= plocha bez liniového kloubu). Protože je hodnota zobrazena se záporným znaménkem, působí síla ve směru původní plochy ve smyslu akce = reakce.

Na rozdíl od liniových uvolnění nelze pro liniové klouby zobrazit osový systém. U příkladu znázorněného na obrázku se doporučuje nezadávat liniový kloub na ploše, na kterou se má vztahovat výsledek, a osu x linie orientovat tak, aby její osa y byla orientována ve směru požadované plochy. K tomu se použije souřadný systém linie.

Klíčová slova

Znaménko Liniový kloub Liniové uvolnění

Ke stažení

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 223x
  • Aktualizováno 2. března 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 1. část

Online školení 13. dubna 2021 14:00 - 16:30 CEST

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 CDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení

Online školení 23. dubna 2021 8:30 - 12:30 CEST

RFEM | Dřevo | USA

Online školení 5. května 2021 13:00 - 16:00 CDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 2. část

Online školení 17. května 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 2. června 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 CDT

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 CDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 CDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 CDT

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD