89x
005441
8.2.2024

Výpočet ocelových vodních staveb

Mohu pomocí programů Dlubal počítat a posuzovat ocelové vodní stavby?


Odpověď:

Ocelové vodní stavby jako plavební komory, stavidla na kolech, stavidla s kluznými vodicími profily, segmentová stavidla, vzdouvací klapky, protipovodňová vrata, lodní zdvihadla, průplavní mosty jsou náročné stavby. RFEM vám umožňuje tyto složité konstrukce s plochami a tělesy analyzovat a staticky nebo dynamicky posuzovat.

Základní program RFEM

V hlavním programu RFEM zadáváte model včetně jeho vlastností a působení účinků. Modelovat můžete rovinné nebo prostorové konstrukce, které se skládají z prutů, desek, stěn a skořepin.

Addony pro ocelové konstrukce

Addony pro posouzení doplňují funkce hlavních programů. S addonem Posouzení ocelových konstrukcí lze provést posouzení mezního stavu únosnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti podle stavebních norem jako je Eurokód 3. Addon Analýza napětí-přetvoření zase nabízí možnost posoudit napětí obecně tak, že se existující napětí porovnávají s mezními napětími. S addonem pro analýzu Nelineární chování materiálu je také možné provádět výpočty s plasticitou.

Posouzení je možné pro velké množství normovaných a parametrizovaných průřezů. Pokud používáte vlastní průřezy, můžete je zadat v programu RSECTION a použít je pro posouzení v programu RFEM.

Pokud máte dotazy k řešením Dlubal pro pro vodní stavby, naše obchodní oddělení je rádo zodpoví.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.