200x
005504
26.4.2024

Addony pro dřevěné konstrukce

Jaké programy Dlubal doporučujete pro statické výpočty a posouzení zejména dřevěných konstrukcí?


Odpověď:

Následující programy a addony jsou vhodné zejména pro projekty staveb ze dřeva.

Hlavní program

Pro modelování konstrukce a stanovení vnitřních sil potřebujete některý z hlavních programů. V závislosti na použití lze použít program RSTAB 9 nebo RFEM 6.

  • RSTAB: Analýza rovinných nebo prostorových prutových konstrukcí
  • RFEM: MKP analýza plošných, stěnových, skořepinových a prutových konstrukcí

Pokud váš model obsahuje kromě prutových prvků také plošné komponenty, jako jsou desky a stěny, potřebujete RFEM. Jen v tomto programu jsou možnosti pro analýzu prvků z vrstveného nebo křížem lepeného dřeva a zakřivených objektů.

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí

S addonem Posouzení dřevěných konstrukcí můžete posoudit dřevěné prvky modelu. Posudky podle normy zahrnují jak pruty (ohybové nosníky, sloupy), tak plochy (desky, stěny). U sloupů se stabilitní analýza provádí metodou náhradního prutu nebo analýzou druhého řádu.

Posouzení v mezním stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti je možné podle následujících norem:

  • EN 1995 - včetně národních příloh
  • SIA 265
  • NTC
  • NDS
  • CSA O86
  • GB 50005
  • AS 1720

Při posouzení požární odolnosti se zohledňuje zuhelnatění průřezu jak pro tuhost, tak pro posouzení.

Addon Vícevrstvé plochy

Pro RFEM je k dispozici addon Vícevrstvé plochy, který analyzuje laminátové a sendvičové konstrukce s uživatelsky zadanými skladbami. Lze tak například posuzovat desky z křížem lepeného dřeva.

Pokud mají určité vrstvy nelineární chování materiálu, lze jim příslušné vlastnosti přiřadit. Kromě toho lze pomocí tohoto addonu analyzovat také zakřivené plochy.

Další addony

Pro speciální požadavky na dřevěné konstrukce jsou k dispozici další addony a přídavné programy, které vám při řešení pomohou.

Pokud je nutné provést seizmickou analýzu nebo analýzu kmitání, addony pro dynamickou analýzu nabízejí výkonné nástroje. Addon Modální analýza umožňuje počítat vlastní frekvence a v kombinaci s addonem Analýza spektra odezvy seizmické posouzení podle mnoha norem.

Pokud plánujete budovu s komplikovaným tvarem, pro stanovení zatížení větrem s přihlédnutím k patřičným normám vám pomůže program RWIND: Pomocí CFD analýzy může stanovit zatížení větrem i pro velmi složité tvary budov.

Pokud fáze výstavby ovlivňují konečné vnitřní síly v konstrukci nebo pokud rozhodující vnitřní síly pro statické posouzení vyplývají z určitých fází výstavby, je třeba zohlednit je v modelu pomocí addonu Analýza fází výstavby. Addon Model budovy vám usnadní zadání velké vícepodlažní dřevěné konstrukce.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.