RF-CONCRETE NL | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Iterační nelineární výpočet deformací prutových a plošných konstrukce ze železobetonu, který využívá odpovídající tuhost prvku s ohledem na definovaná zatížení
 • Výpočty deformací železobetonových ploch porušených trhlinami (Stav II)
 • Obecná nelineární stabilitní analýza tlačených prutů ze železobetonu, například podle EN 1992-1-1, čl. 5.8.6
 • Tahové zpevnění betonu mezi trhlinami
 • Široké spektrum národních příloh (NP) pro posouzení podle Eurokódu 2 - EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (viz EC2 for RFEM)
 • Volitelné zohlednění dlouhodobých vlivů jako smršťování a dotvarování betonu
 • Nelineární výpočet napětí ve výztuži a betonu
 • Nelineární výpočet šířky trhlin
 • Flexibilita zajištěná podrobnými možnostmi nastavení výpočtu
 • Výstup grafických výsledků integrovaný do programu RFEM, například deformace a průhyb železobetonové desky
 • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách s možností grafického znázornění výsledků na konstrukci
 • Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD