RF-/ALUMINUM | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Obliczenia dla rozciągania, ściskania, zginania, ścinania oraz kombinacji sił wewnętrznych
 • Analiza stateczności dla wyboczenia giętnego, wyboczenia skrętnego i zwichrzenia
 • Automatyczne określanie krytycznych obciążeń wyboczeniowych i momentu krytycznego dla zwichrzenia dla ogólnych oddziaływań naprężeń i warunków podporowych przy użyciu specjalnego programu dla MES (analiza wartości własnej) zintegrowanego w module
 • Możliwość zastosowania osobnej podpory bocznej dla belek
 • Automatyczna klasyfikacja przekrojów
 • Integracja parametrów z załączników krajowych dla następujących krajów: 
  •  BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Niemcy)
  •  NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgia)
  •  CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Cypr)
  •  CSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Czechy)
  •  DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dania)
  • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finlandia)
  • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Grecja)
  •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Włochy)
  •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irlandia)
  •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litwa)
  •  LU EN 1991‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
  •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Holandia)
  • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polska)
  •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Słowacja)
  •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Szwecja)
 • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności dla charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych
 • Uwzględnienie spoin poprzecznych
 • Szeroki wybór dostępnych przekrojów, na przykład przekroje I i C, prostokątne przekroje o kształtach zamkniętych, przekroje kwadratowe, kątowniki o jednakowych lub różnych ramionach, stal płaska, pręty okrągłe
 • Przejrzyście ułożone tabele wyników
 • Automatyczna optymalizacja przekrojów
 • Szczegółowe dokumentowanie wyników z odniesieniem do równań obliczeniowych używanych i opisanych w normie
 • Wiele opcji filtrowania i układania wyników, włącznie w wynikami ułożonymi według prętów, przekrojów, miejsc x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
 • Tabela wyników dla smukłości prętów i głównych sił wewnętrznych
 • Wykaz materiałów wraz z ciężarem i objętością
 • Pełna integracja z programem RFEM/RSTAB
 • Jednostki metryczne i anglosaskie

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD