RF-/TIMBER AWC | Vstupní data

Funkce programu

Po spuštění přídavného modulu je nutné vybrat posuzované pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti (pouze ASD). Kromě toho je možné zvolit příslušnou metodu posouzení (ASD nebo LRFD). Materiály z programu RFEM/RSTAB jsou již přednastaveny a lze je upravit v přídavném modulu RF-/TIMBER AWC. Rozsáhlá databáze obsahuje materiálové charakteristiky podle příslušné normy.

Při kontrole průřezů je možné pro posouzení zvolit převzetí návrhových hodnot z normy nebo zohlednění uživatelských hodnot. Po kontrole průřezů se přiřadí třídy trvání zatížení (TTZ), vlivy teploty a podmínky vlhkosti dřeva.

Analýza deformací vyžaduje vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Přitom lze zohlednit směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

V případě posouzení požární odolnosti se definují strany vystavené účinku požáru podle prutů nebo sad prutů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER AWC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 120,00 USD