RF-GLASS | Vstupní data

Funkce programu

Po spuštění modulu je nutné vybrat posuzované plochy (například funkcí [Vybrat]). Geometrie tabule skla a zatížení se automaticky převedou z RFEM modelu.

Poté se definuje výpočet bez vlivu okolní konstrukce (lokální typ výpočtu) nebo s jeho vlivem (globální typ výpočtu). V případě lokálního typu výpočtu se z modulu vyjmou všechny plochy vybrané pro posouzení a analyzují se zvlášť.

V případě globálního typu výpočtu se zohlední celá konstrukce včetně zadaných skleněných tabulí. Všechny údaje o skladbě skla a charakteristikách jednotlivých vrstev je možné definovat ve vstupních oknech modulu RF-GLASS. K dispozici jsou vrstvy typu sklo, fólie a plyn. Příslušný materiál lze vybrat přímo z databáze, která obsahuje velké množství materiálů.

Všechny parametry jednotlivých vrstev včetně jejich tloušťky je možné upravit. Kromě toho lze v modulu RF-GLASS vytvořit několik různých skladeb, a tím posoudit různé typy skel najednou.

Při posouzení izolačních skel je možné zohlednit nejen vnější zatížení, ale také zatížení způsobené změnou teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky. Modul RF-GLASS provádí automatický výpočet těchto zatížení na základně parametrů klimatického zatížení. Je-li nastaven lokální typ výpočtu, musí se definovat liniové podpory, uzlové podpory a obvodové nosníky těchto ploch. Tyto podpory a nosníky se zohlední pouze v modulu RF-GLASS a nemají vliv na model vytvořený v hlavním programu RFEM.

RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
;