RF-/TOWER Equipment | Generování a Export

Funkce programu

K vizuální kontrole celkového modelu lze použít funkci integrovaného prohlížeče. Stavební prvky, které mají vliv na statiku konstrukce, lze vygenerovat jediným kliknutím myši a exportovat do RFEM/RSTAB.

Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu hlavního programu RFEM/RSTAB.

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Equipment 5.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

Cena za první licenci
990,00 USD