RF-/TOWER Equipment | Generowanie i eksport danych

Funkcja produktu

W celu graficznego sprawdzenia całej konstrukcji można wykorzystać funkcję viewer zintegrowaną w module. 

Całe wyposażenie mające wpływ na konstrukcję można wyeksportować do programu RFEM/RSTAB przy użyciu jednego kliknięcia myszką.
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Equipment 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażenia masztów telekomunikacyjnych

Cena pierwszej licencji
990,00 USD