RF-LOAD-HISTORY | Výpočet

Funkce programu

000390 18. června 2015 Výpočet RF-LOAD-HISTORY

Výpočty probíhají postupně pro každý zatěžovací stupeň. Trvalé (plastické) deformace předcházejících zatěžovacích stupňů se zohledňují při výpočtech dalších zatěžovacích stupňů. Tímto způsobem je možné provádět také výpočty zahrnující odlehčení konstrukce.

V průběhu celého procesu výpočtu se zatížení z jednotlivých stupňů sčítají (podle znamének). Teorii výpočtu lze volně vybrat (lineární statická analýza, analýza druhého a třetího řádu). Kromě toho je možné ovládat další globální nastavení pro výpočet v modulu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-LOAD-HISTORY 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění plastických deformací vlivem předcházejících zatěžovacích situací

Cena za první licenci
580,00 USD