RX-TIMBER Frame | Posouzení

Funkce programu

V programu RX-TIMBER Frame lze definovat následující parametry výpočtu:

 • Prováděná posouzení:
  • Výběr požadovaných posouzení
  • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
  • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot pro deformační analýzu
  • Volná definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody
  • Navýšení pevnosti v ohybu při namáhání ohybem ve směru lepených spár lamel

Jednotlivé návrhové případy umožňují flexibilní posouzení vybraných účinků pro samostatné stabilitní analýzy. Způsob posouzení lze nastavit v řídicích parametrech výpočtu.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD