RX-TIMBER Frame | Obliczenia

Funkcja produktu

W RX-TIMBER Frame można zdefiniować następujące typy obliczeń:

  • Wybór prowadzonych obliczeń
  • Wybór, czy zostaną wyświetlone siły podporowe i deformacje
  • Dostosowywanie zalecanych wartości granicznych dla analizy deformacji
  • Dowolne definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej
  • Zwiększanie sztywności na zginanie dla warstw belki z drewna klejonego warstwowo

Osobne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę poszczególnych oddziaływań oraz na pojedyncze sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD