Excentricita pro zatížení na prut

Funkce programu

7. května 2019

001391

Výpočet

RFEM

U zatížení na prut typu „Síla“ můžeme definovat excentricity. Hodnoty excentricit zatížení můžeme vkládat buď absolutně nebo relativně.

Při použití analýzy velkých deformací se doporučuje zvážit všechny účinky excentrického zatížení.

Klíčová slova

Zatížení na prut Síla Excentricita

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD