398x
002077
6.8.2021

Analýza fází výstavby (CSA) | Funkce

  • Jednoduchá definice fází výstavby v programu RFEM s vizualizací
  • Přidání, odebrání, změny a opětná aktivace prutových, plošných a objemových prvků a jejich vlastností (např. prutové a liniové klouby, stupně volnosti podpor atd.)
  • Automatická a ruční kombinatorika s kombinacemi zatížení v jednotlivých fázích výstavby (např. pro zohlednění montážních zatížení, montážních jeřábů atd.)
  • Zohlednění nelineárních účinků, jako například neúčinnosti tahových prutů nebo nelineárních podpor
  • Interakce s jinými addony, jako je např. Nelineární chování materiálu, Stabilita konstrukce, Form-finding atd.
  • Číselné a grafické zobrazení výsledků pro jednotlivé fáze výstavby
  • Podrobný tiskový protokol se všemi údaji o modelu a zatíženích pro každou fázi výstavby