Addon Geotechnická analýza

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Ve srovnání s přídavným modulem RF-SOILIN (RFEM 5) obsahuje addon Geotechnická analýza pro RFEM 6 následující nové funkce:

  • Vytvoření vrstvené základové půdy jako 3D modelu ze souboru definovaných zemních sond
  • Uznávaný Mohrův-Coulombův materiálový model pro simulaci zeminy
  • Grafické a tabulkové zobrazení napětí a přetvoření v libovolné hloubce základové půdy
  • Optimální zohlednění interakce konstrukce s podložím na základě celkového modelu

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6
Přídavný modul RF-SOILIN programu RFEM

Doplňkové analýzy

Zohlednění pružného podloží na základě zemních sond

Cena za první licenci
1 120,00 USD