Funkce programů

Vyhledávání

Show Filter Hide Filter


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 • RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Základní vlastnosti

  Nové

  001404

  Obecné

  • K dispozici pro L-, Z-, C-, U-, kloboukové a CL-profily tvarované za studena z databáze průřezů, stejně jako pro obecné za studena tvarované (neperforované) profily z programu SHAPE-THIN 9
  • Stanovení účinného průřezu se zohledněním lokálního a distorzního boulení
  • Posouzení mezního stavu únosnosti, stability a použitelnosti podle EN 1993-1-3
  • Posouzení lokálních příčných sil na nevyztužené stojiny
  • K dispozici pro všechny národní přílohy v modulu RF-/STEEL EC3
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu  se 7 stupni volnosti (vázané kroucení)
 • Aktivace posouzení průřezů tvarovaných za studena v modulu RF-/STEEL EC3

  RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Vstupní data

  Nové

  001405

  Obecné

  Protože je rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections plně integrováno do modulu RF-/STEEL EC3, zadávají se údaje stejným způsobem jako pro obvyklé posouzení v tomto modulu. V Detailech je pouze potřeba v záložce Prvky tvarované za studena vybrat posouzení pro profily tvarované za studena.

 • Výsledky posouzení pro Z-průřez tvarovaný za studena v modulu RF-/STEEL EC3

  RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Výsledky

  Nové

  001406

  Obecné

  Výsledky posouzení se zobrazí v modulu RF-/STEEL EC3 obvyklým způsobem.

  V příslušných výsledkových tabulkách jsou mimo jiné uvedeny účinné průřezové charakteristiky od normálové síly N, ohybového momentu My, ohybového momentu Mz, vnitřních sil a shrnutí posouzení.


 • CADS Footfall Analysis | Řešení

  Výpočet nepravidelností na nepravidelných podlažích a schodištích jakéhokoli typu komplikuje výpočet. Footflow Analysis používá model RFEM a výsledky modální analýzy v modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations k předpovídání hladin vibrací na všech místech na stropě. Pro přesnější posouzení dynamického chování stropu je nezbytná přísná analýza.

  Software zahrnuje nejaktuálnější analytické postupy, které uživateli umožňují volit mezi dvěma nejpoužívanějšími dostupnými výpočetními metodami, a to konkrétně metodu výpočtu betonového středu (CCIP-016) a metodu ocelového konstrukce (P354).

 • Vstup pro analýzu

  CADS analýza pádu | Základní vlastnosti

  • Footfall Analysis navazuje na RFEM , z něhož vychází geometrie modelu, a uživatel nemusí vytvářet další model speciálně pro analýzu footfall
  • Umožňuje uživateli analyzovat jakýkoli typ konstrukce pro analýzu kroků bez ohledu na tvar, materiál nebo použití
  • Rychlé a přesné předpovídání rezonančních a impulsních (přechodných) reakcí
  • Souhrnné měření hladin kmitání - VDV analýza
  • Intuitivní výstup, který umožňuje hospodárně informovat o zlepšení kritických oblastí
  • Posouzení mezních hodnot úspěšnosti/neúčinností v souladu s normami BS 6472 a ISO 10137
  • Volba budících sil: CCIP-016, SCI P354, AISC DG11 pro podlahy a schody
  • Kmitočtové vážení (BS 6841)
  • Rychlé posouzení celého modelu nebo určitých oblastí
  • Analýza dávek vibrací (VDV)
  • Upravte minimální a maximální frekvenci chůze a hmotnost chodce
  • Uživatelské hodnoty tlumení
  • Měnit počet kroků pro výpočet rezonanční odezvy, uživatelských vstupů nebo softwaru
  • Mezní hodnota reakce na prostředí na základě BS 6472 a ISO 10137
 • Eigenmode mass participation graph
 • Zobrazení rozdělení zatížení v programu RFEM

  RWIND Simulation | Převod zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB

  001403

  Obecné

  Při spuštění analýzy v rozhraní programu se zahájí dávkový proces, při němž se veškeré definované pruty, plochy a tělesa v modelu RFEM nebo RSTAB zohlední se všemi příslušnými součiniteli v zadané poloze v numerickém modelu větrného tunelu v programu RWIND Simulation. Model se analyzuje a výsledné tlaky působící na povrch se převedou jako zatížení v uzlech sítě KP, respektive jako prutová zatížení do příslušných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB.

  Tyto zatěžovací stavy, které obsahují zatížení z programu RWIND-Simulation, lze počítat a skládat s jinými zatíženími do kombinací zatížení nebo do kombinací výsledků.

 • RWIND Simulation | Základní vlastnosti

  001393

  Obecné

  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí softwarového balíčku OpenFOAM®
  • Přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování zjednodušeného modelu
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách ořezávacího boxu / řezače (skalární a vektorová pole)
  • Grafické znázornění linií proudění
  • Animace linií proudění (možnost vytvořit video)
 • Zohlednění modelů terénu v programu RWIND Simulation © www.sta-con.cz

  RWIND Simulation | Výpočet

  001395

  Obecné

  RWIND Simulation používá numerický model CFD (Computational Fluid Dynamics) pro stanovení proudění vzduchu okolo objektů pomocí digitálního aerodynamického tunelu. Na základě simulace se vygenerují specifická zatížení větrem pro RFEM nebo RSTAB.

  Pro simulaci se používá 3D síť konečných objemů. RWIND Simulation vytvoří síť automaticky. Přitom lze velmi snadno nastavením několika parametrů ovlivnit celkovou hustotu sítě i lokální zahuštění na modelu. Pro výpočet vzdušných proudů a plošných tlaků na modelu se používá numerický řešič pro nestlačitelné turbulentní proudění. Výsledky se následně extrapolují na modelu konstrukce. Program RWIND Simulation je navržen tak, aby bylo možné použít různé numerické řešiče.

  V současné době doporučujeme softwarový balíček OpenFOAM ®, který vykazoval v našich testech velmi dobré výsledky a který navíc představuje velmi rozšířený nástroj pro CFD simulace. Na vývoji alternativních numerických řešičů se pracuje.

 • Linie proudění v programu RWIND Simulation

  RWIND Simulation | Výstup

  001396

  Obecné

  Výstupem aerodynamické analýzy v programu RWIND Simulation jsou kromě daných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB další výsledky, které plynou z řešení úlohy proudění jako celku:

  • Tlak na povrchu tělesa
  • Tlakové pole kolem geometrie tělesa
  • Rychlostní pole kolem geometrie tělesa
  • Vektory rychlosti kolem geometrie tělesa
  • Linie proudění kolem geometrie tělesa
  • Síly na tělesech vygenerovaných původně z prutových prvků
  • Průběh konvergence
  • Směr a velikost odolnosti tělesa proti proudění

  Tyto výsledky se zobrazí a graficky vyhodnotí v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation. Vzhledem k tomu, že výsledky proudění okolo geometrie tělesa nejsou v celkovém znázornění přehledné, pracuje se při analýze s volně posuvnými rovinami řezu, které umožňují znázornit výsledky tělesa samostatně v určité rovině. Podobně nabízejí 3D výsledky rozvětvené do linií proudění kromě statického znázornění také animované zobrazení v podobě pohyblivých linií nebo částic. Tato volba umožňuje znázornit proudění vzduchu jako dynamický účinek.

  Veškeré výsledky lze exportovat jako obrázek nebo speciálně pro animaci výsledků jako video.

1 - 10 z 204

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ Podle mého názoru je software tak výkonný a všestranný, že uživatelé ocení výkon, jakmile se program řádně naučili.

Skvělé funkce

„Používám programy společnosti Dlubal Software již asi rok a stále mě příjemně překvapuje množství funkcí, které nabízejí. Především pak schopnost těchto programů zvládat i neobvyklé úlohy a posouzení. Programy Dlubal Software přesně odpovídají požadavkům, které vyplývají z mojí každodenní práce.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.